BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH

"ORION" S.C.

IRENA LIPIŃSKA & WŁODZIMIERZ WRÓBLEWSKI

Kontakt tel. 44 616-81-14

Nazwa Firmy:

Biuro Usług Geodezyjnych "ORION" s.c.
Irena Lipińska & Włodzimierz Wróblewski

Adres siedziby firmy:
ul. Kosowska 2
97-310 Moszczenica

Telefony:
Stały: 44 616-8114
Komórkowy:
1. 605-444-614
2. 601-214-588

e-mail: orionki@orionki.eu


Lokalizacja "Biura "ORION" S.C.

Strona Firmowa BUG "ORION" S.C.
Copyright © 2011r. Włodzimierz Wróblewski