BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH

"ORION" S.C.

IRENA LIPIŃSKA & WŁODZIMIERZ WRÓBLEWSKI

OFERTA USŁUG GEODEZYJNYCH

Mamy w ofercie pełną gamę usług geodezyjnych dla firm, instytucji publicznych i klientów indywidualnych. Do najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych należą: podziały działek, mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, inwentaryzacje budynków, przyłączy i urządzeń, obsługa geodezyjna inwestycji, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz rozgraniczenia.

 

Mapy z projektem podziału nieruchomości
rolnej lub leśnej


 1. Mapy z projektem podziału nieruchomości
 2. Mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej i leśnej
 3. Mapy do celów prawnych
 4. Rozgraniczenia nieruchomości
 5. Wznawianie znaków granicznych
 6. Wyznaczanie punktów granicznych
 7. Wykonywanie wyrysów
 8. Badanie ksiąg wieczystych
 9. Geodezyjna pomoc prawna

Mapy do celów projektowych


 1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 2. Pomiar i obliczenie objętości zbiorników i mas ziemnych
 3. Pomiary XYH niedostępnych obiektów i urządzeń
 4. Pomiary realizacyjne-obsługa inwestycji
 5. Obsługa inwestycji kubaturowych
 6. Obsługa inwestycji liniowych
 7. Pomiary osiadania i przemieszczeń obiektów i urządzeń

Mapy z inwentaryzacją budynków i urządzeń


 1. Tyczenie domków jednorodzinnych
 2. Inwentaryzacja budynków
 3. Inwentaryzacja przyłączy domowych
 4. Tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Opracowania kartograficzne


 1. Wykonywanie map numerycznych
 2. Wektoryzacja map
Copyright © 2011r. Włodzimierz Wróblewski